Minnesresa 1

Tack vare Internet o Google kan man ”frossa” i fakta o  nostalgi vilket föranleder mig att göra en liten resa bakåt i tiden! 🙂

Här är jag uppväxt, i den äldre versionen av de två arbetar bostäderna. Många minnen väcks till liv!

Inga utedass på gården när vi bodde när men jag kommer ihåg att man delade toalett med grannen på våningsplanet. En enorm vattenklosett i taket,  försedd med ett långt snöre.  Efter hand inrättades såväl toaletter som badrum inne i lägenheterna.  Jag var livrädd för vinden som jag tror,  sträckte sig över hela huslängan.  Det påstods att en kvinna hängt sig där…  Vinden bestod av förråd till varje lägenhet men fungerade även som torkrum.  Tvättade gjorde man enligt schema var 6:e vecka! Sedan bars tvätten upp,  4 våningar för torkning. En monster mangel fanns i ett av trapphusens källare.   

Inte så barnvänligt med våra mått mätt men vi hade en sandlåda,  cyklade o  körde trampbilar på nåder.  Det fanns en stor port,  om jag inte minns fel så var det till vaktmästarnas förråd, där vi spelade fotboll/hockey mot.   

Bästa kompisen, (efter brodern) var Jonas ”Jonte” Denhammar.  Vi gick i samma klass från 1:an till 9:an. Vi lekte o var ovänner om vartannat och våra familjer semestrade tillsammans. Minns även alla härliga minnen från deras sommarställe i Allarp, Skäralid.  

​SJ-husen är den populära benämningen på två bostadshus i  Slussen i Malmö, som ligger ett stenkast från kanalen och strax intill tågspåren.
SJ-husen uppfördes som bostadshus för järnvägstjänstemän, därav namnet. Det äldsta ligger i kvarteret Håkan och har adressen Slussgatan 12. Detta hus ritades av Alfred Arwidius och uppfördes mellan åren 1899 och 1901.[1] för järnvägens anställda. Huset fick elektricitet på julafton 1918 och hade från början numrerade dassbås på gården.

Det yngre av SJ-husen, Gustav, byggdes 1906-1907. Byggherre var Statens Järnvägars Änke- och Pupillskassa och arkitekten Folke Zettervall ritade även han vanligtvis för den övre borgarklassen vilket kan ha påverkat bägge husens höga standard. Fastigheten förblev i SJ:s ägo fram till 1939.[2]

Bägge hus är U-formade och har stora gårdar som både innehöll dass och träd när husen byggdes, en ovanlig parkliknande lösning på den tiden.

Byggnaden på fastigheten Gustav 1 (Slussgatan 14) har mycket stora kulturhistoriska värden. Att den är uppförd av Statens Järnvägar som tjänstebostäder gör den intressant ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Byggnaden är också arkitekturhistoriskt värdefull, då den är omsorgsfullt utformad i en jugendstil med regional prägel – s.k. Malmö-jugend. Det kulturhistoriska värdet förstärks av att byggnaden är mycket välbevarad. Bland annat är de karaktäristiska spröjsade jugendfönstren ursprungliga. Originalfönstren har kvaliteter och värden som aldrig kan ersättas med nytill¬verkade fönster. Fönsterutformningen har stor betydelse för en byggnads uttryck och karaktär, och det är många faktorer som samverkar för att skapa fönstrets speciella egenskaper och kvaliteter


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *