Minnesresa 2

Här döptes jag! 

Imponerande fina kyrkor det finns o det säger väl en del hur mycket pengar det fanns inom kyrkan förr!  

Lite intressant som jag inte visste förrän ikväll var att just denna kyrka är uppbyggd av Lomma tegel….. Jag träffade Mannen i mitt liv som bodde där o dit flyttade vi när barnen var små men det är en annan historia!

Sankt Pauli kyrka är belägen i skärningspunkten av Kungsgatan och Sankt Pauli kyrkogata i Malmö. Tidigare hade Sankt Petri kyrka varit den centrala kyrkan, men eftersom allt fler människor flyttade till Malmö blev denna för liten och då behövdes ytterligare en. Arkitekten Emil Langlet gjorde ritningarna till kyrkan som stod färdig den 26 november 1882 och församlingen bildades sedan 1884. Kyrkan byggdes i mitten av den nya stadsdelen Rörsjöstaden.

Sankt Pauli kyrka har en sexkantig form. Den är inspirerad av äldre kyrkobyggnader från 300-talet efter Kristus. Vidare är även tomten som kyrkan ligger på är sexkantig. Tanken bakom den sexkantiga centralkyrkan var att alla skulle se och höra ordentligt. Dessutom ville man öka jämställdheten bland folket genom att alla skulle komma närmare prästen. I en korskyrka skulle de som ansågs bättre alltid sitta längst fram.

Enligt kristen tro skulle man bygga kyrkorna på en brunn eller å där man också skulle ta dopvattnet ifrån. Sankt Pauli kyrka byggdes därmed mitt på vad som en gång varit Rörsjön. Man byggde kyrkan på stora pålar men eftersom den är byggd på en sjö sjunker den någon centimeter varje år. Kyrkogården tvingades man lägga en bit från kyrkan då man var rädd för sjukdomar.

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkan är byggd av gult tegel från Lomma tegelbruk till en kostnad av 244 108 kronor, inklusive inredning. Kyrkan har ett huvudtorn som symboliserar Jesus och tolv mindre torn som ska symbolisera hans lärjungar. I toppen av huvudtornet finns ett guldkors med en krans som ska påminna om Guds Andes låga och den första pingstdagen.

En stor träbalkskonstruktion håller upp de tre malmklockorna och kyrkans centrala huvudtorn. Det finns en stor, en mellanstor och en liten klocka som ringer i tio minuter klockan elva två gånger i veckan för de som dött inom församlingen. Dessutom ringer dem vid söndagarnas gudstjänsttillfällen klockan halv elva och tre minuter i elva. Kyrkan rymmer cirka 950 personer idag, eftersom man bara får använda en av läktarna, men egentligen finns det plats för cirka 1200 personer.

Det ursprungliga taket på kyrkan var gjort av koppar och var ursprungligen målat grått. En ommålning i grönt skapade missuppfattningen att kopparen gett upphov till grön patina.[1] 2013 lades taket om, nu i aluminium, vars silverglansiga färg förväntas mattas till en grå kulör lik ursprungsfärgen. Som förebild för att använda det för kyrkor ovanliga materialet aluminium användes San Gioacchino-kyrkan (länk till engelskspråkiga Wikipedia) i Rom.[1]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *